พิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง

ผลิตภัณฑ์

ค้นหา

Google Analytics Tracking Module

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

องค์ความรู้

“พระอาจารย์”

พระอาจารย์กฤษณพงษ์ เขมรโต

พระอาจารย์อภิฤทธิ์ อธิจิตโต

วัดหัวทุ่งวนาราม ต.ทุ่งกว๋าว

อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

วัดเมืองศาสตร์ อ.เมือง จ.ลำปาง

 

ธรรมะเพื่อชีวิต

กฏแห่งกรรม

“ครูเพ็น”

นายวาจิส  กันทะวัง

โรงเรียนชีวิต ต.บุญนาคพัฒนา

อ.เมือง จ.ลำปาง

การละเล่นพื้นบ้าน (บอกโว้ ,ไข่เต่า ,ลูกปุ้น ฯลฯ)

“ป้าบิน”

นางทองบิน คำหล่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย

อ.เมือง จ.ลำปาง

ค่าว จ้อย ซอ ,ตำข้าวครกมอง,

ข้าวควบ

“ป้านิล”

นางแก้วนิล

บ้านใหม่รัตนาคม ต.บุญนาคพัฒนา

อ.เมือง จ.ลำปาง

สานตะแหล๋ว ,บายศรี

“พี่ไก่”

นางนุชรี

บ้านใหม่รัตนาคม ต.บุญนาคพัฒนา

อ.เมือง จ.ลำปาง

ตุงก้านมะพร้าว

“อ้ายหวัด”

นายสวัสดิ์  กันทะตั๋น

บ้านท่าส้มป่อย ต.ทุ่งฝาย

อ.เมือง จ.ลำปาง

เกษตรชีวภาพ ,วิถีพอเพียง

“ตาทา”

นายบุญทา  จินะสะทุ่ง

บ้านผาปัง ต.ผาปัง

อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ขนมสีลา

“ยายจู”

นางจู จินะสะทุ่ง

บ้านผาปัง ต.ผาปัง

อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ขนมจอก,ข้าวเหนียวแดง

“ตาวี”

นายทวี  ห้อธิวงศ์

บ้านผาปัง ต.ผาปัง

อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ตั๋วเมือง

“พ่อหนานกั่น”

นายกลั่น  วงศ์คำลือ

บ้านผาปัง ต.ผาปัง

อ.แม่พริก จ.ลำปาง

พีธีกรรมทางศาสนา

“ป้าคำ”

 

บ้านผาปัง ต.ผาปัง

อ.แม่พริก จ.ลำปาง

สานกล่องข้าวใบตาล

“ป้อเปี้ย”

นายอุดม  กันทะวัง

บ้านหนองหัวหงอก ต.ชมพู

ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ตีมีด ,อุปกรณ์การหาปลาพื้นบ้าน(ขะต้ำ ,จิจะหล่อม ฯลฯ)

“แม่บอย”

นางบอย  กันทะวัง

บ้านหนองหัวหงอก ต.ชมพู

อ.เมือง จ.ลำปาง

ห่อเมี่ยง ,มวนบุหรี่ใบตองแห้ง

“ป้าพร”

นางวิไลภรณ์ ตาอ้ายเทือก

บ้านผาปัง ต.ผาปัง

อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ทอผ้าพื้นเมือง

 

 

ชื่อ –สกุล

ที่อยู่

องค์ความรู้

“ครูไล”

นางวิไลลักษณ์  ปัญญาเจริญ

ร.ร.บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านแลง

อ.เมือง จ.ลำปาง

อาหารพื้นบ้าน , อาหารไทย

“ป้าจิต”

นางสมจิตร คำตุ้ยเครือ

บ้านลู ต.เสด็จ

อ.เมือง จ.ลำปาง

อาหารพื้นบ้าน , อาหารไทย

ยายแก้ว

บ้านพระบาท ต.พระบาท

อ.เมือง จ.ลำปาง

หมากสุ่มหมากเป็ง

ยายคำมา

บ้านศรีชุม ต.สวนดอก

อ.เมือง จ.ลำปาง

สานปลาตะเพียนจากใบตาล

“ลุงนวล”

บ้านนิคมเขต ๑๖  ต.บุญนาคพัฒนา

อ.เมือง จ.ลำปาง

จักสานไม้ไผ่

“ครูเล็ก”

นางพรทิพย์

ร.ร.แมทะวิทยา

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

หมากขุม

“น้องโสฬส”

เด็กชายโสฬส  กันทะวัง

โรงเรียนชีวิต ต.บุญนาคพัฒนา

อ.เมือง จ.ลำปาง

การละเล่นพื้นบ้าน (ม้าก้านกล้วย ,บอกโว่ ,ไข่เต่า,ลูกปุ้น)

“ครูบิ๊ก”

นางโสมลักษณ์ กุลพรม

แม่บุญปัน มหามิตร 

แม่จันทร์ฟอง  พรมถาวร
นางภัคทิรา  มุกดาแก้ว

 

 

 นางสาวมาลี  เรียนไกรสงค์


 

นางสาวกนิษฐ์ เรียนไกรสงค์

 

 

พี่โรจน์

พี่สา

พี่ปิ๋ม
นางสาววาสนา  นาคจีนวงศ์

ม.ราชภัฏลำปาง

อ.เมือง จ.ลำปาง

๒๑๒ ย้านประตูม้า ต.เวียงเหนือ

อ.เมือง จ.ลำปาง๑๗๑ ประตูม้า ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง๑๗๑/๙ ต.เวียงเหนือ

อ.เมือง จ.ลำปาง


๒๗๓ สวนดอก ต.สวนดอก

อ.เมือง จ.ลำปาง


๑๗๑/๙ ต.เวียงเหนือ

อ.เมือง จ.ลำปาง


ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง

ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง


๓/๓ หมู่ ๓ ต.ทุ่งฝาย
อ.เมือง จ.ลำปาง

 

ดนตรีพื้นบ้าน,ฟ้อนดาบ,ฟ้อนพื้นเมือง

 

ทำเครื่องสืบชะตา ทำสวยกาบ บายศรี

หมงหมาก สานประทีบ ตัดตุง ห่อเหมี้ยง

มวนบุหรี 

ทำสวยกาบ ตัดตุง ทำฝางประทีป ทำหมาก

เหมี้ยงบุหรี ตัดตุงสืบชะตา(ตุงเต้าคิง เทีย

เต้าคิง)

นวดฝ่าเม้า นวดตัวเพื่อสุขภาพ ทำลูกประคบ


ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเซิ้งกระติบข้าว นวดฝ่าเท้า

นวดตัว


ทำน้ำยาล้างจาน นำ้ยาซักผ้า น้ำหมัก

ชีวภาพ

 

 -น้ำสมุนไพรจากพืชผักสวนครัว

-ทำบัญชีครัวเรือน

-ประดิษฐ์ของใช้จากของเหลือใช้,ขยะ(ซอง

ขนม,ขวดน้ำ,กล่องกระดาษ เป็นต้น)

-การถนอมอาหาร


 

 

 หากท่านใดมีความประสงค์ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม กับทางโรงเรียนชีวิต สามารถ คลิกที่นี่เพื่อ download ใบสมัคร 
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ครับ